O projektu

Tento projekt sleduje tři cíle, a to (1) budování a rozšiřování metodických dovedností, (2) vytvoření databáze materiálů a vývoj procesů pro biogenní odpadní látky a (3) zřízení VALID CENTRE, centra odborných znalostí pro lepší využití biogenních odpadních látek. VALID je odvozen z „přidané hodnoty z reziduí“ a naznačuje, že v programovém regionu v obdobné formě a s narůstajícím trendem, dochází ke vzniku velkého množství hodnotných zbytkových materiálů z výroby piva, vína a zpracování dřeva. Dosavadní způsoby zhodnocování jsou často nastaveny nedostatečně, velmi často je praktikováno pouze energetické využití (spalování). Projektové týmy partnerských zemí dlouhodobě spolupracují v této oblasti, mezinárodně publikují a nyní budou zapojeni další partneři, aby se vytvořila širší síť kompetencí, která doplní analytické a procesně-technologické vybavení, čímž umožní nové možnosti spolupráce. Konsorcium pokrývá oblasti chemie přírodních látek, technologie přírodních látek, procesy technologické, jakož i biotechnologické. Ve výzkumu tak mohou být generovány super-aditivní efekty, což je pro téma interdisciplinárního projektu velice důležité. Výsledky mají enormní potenciál pro implementaci v průmyslu, vytvoření nových pracovních míst, jakož i pro regionální rozvoj. V centru pozornosti budou  stát výsledky ve formě produktů: bio-lepidla z pivovarského mláta, nanočástice ligninu, polyfenolické účinné látky z vinařského mláta, např. s fytotoxickými účinky nebo fenolická  extraktiva ze dřeva. Poslední zmíněné mohou sloužit na funkcionalizaci, např. méně-hodnotného dřeva, resp. na deskové materiály. Projekt je zaměřen na vybudování a doplnění výzkumné infrastruktury partnerů konsorcia (zejména urychlených postupů extrakce, vysoce-specifické analýzy přírodních látek, charakterizace částic a vláken), čímž se rozšíří jejich vzájemné možnosti.  Hlavní konsorcium MENDELU a BOKU bude doplněno o strategické partnery IMC FH Krems GmbH a Kompetenzzentrum Holz GmbH, které jsou významnými institucemi v oblasti biotechnologií, resp. vývoje materiálů.

 

CzechAustria